Language :

อวัยวะที่ต้องการการล้างพิษ

khjuk

 

www.coconut-virgin.com

 โดยทั่วไป ระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่ขจัดสารพิษออกจากร่างกายจากทุกส่วน แต่ร่างกายของเราก็มีอวัยวะที่สะสมสารพิษอยู่มากกว่าส่วนอื่นๆ ได้แก่

          ตับ: เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายทำหน้าที่ควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย สังเคราะห์และหลั่งเอนไซม์ เพื่อช่วยในการย่อย และการดูดซึม ควบคุมสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย สารพิษที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน จากการรับประทาน การสูดดม และการซึมผ่านผิวหนังของสารพิษในสภาพแวดล้อม หรือแม้แต่สารพิษที่ร่างกายผลิตเอง จะถูกส่งไปยังตับ เพื่อทำการขจัดสารพิษ ถ้าตับทำงานไม่ทัน สารพิษเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยสู่กระแสเลือด ตับเป็นอวัยวะที่ซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ดีกว่าอวัยวะอื่นๆ แต่การขจัดสารพิษที่ตับ ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยให้ตับฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้น ช่วยให้ตับทำงานน้อยลง ขับของเสียที่ออกจากร่างกายได้ดีขึ้น สารพิษถูกขับออกจากตับได้ 2 วิธี คือ (1) ถ้าเป็นสารที่ละลายในน้ำได้ จะถูกกำจัดออกทางไต (2) ถ้าเป็นสารที่ไม่ละลายในน้ำ ตับจะอาศัยน้ำดีนำไปทิ้งที่ลำไส้เล็ก กลายเป็นอุจจาระต่อไป อย่างไรก็ตามขยะที่กำจัดไม่ได้จะสะสมอยู่ในตับต่อไป

        ไต: เป็นอวัยวะกำจัดสารพิษอวัยวะที่สอง ที่ขับออกทางปัสสาวะ มีประโยชน์ในการขจัดสารพิษ ชนิดที่ละลายได้ในน้ำ ซึ่งปกติไตทำหน้าที่ขับ ทั้งยา ทั้งสารที่ปนเปื้อนมาในอาหาร และน้ำที่เราดื่ม ออกจากร่างกาย

       ลำไส้ใหญ่: เป็นอวัยวะสุดท้ายในร่างกายที่รับอาหารที่ย่อยแล้ว เพื่อดูดเอาสารอาหารไปใช้ประโยชน์ แต่ก็เป็นแหล่งใหญ่ที่รวบรวมสารพิษที่เรารับประทานเข้าไป และเป็นแหล่งหมักหมมของเศษซากอาหาร ที่ถูกแบคทีเรียทำให้บูดเน่า เกาะติอยู่ตามผนังของลำไส้ เป็นตะกรันเนื้อเยื่อของเซลล์ที่ตาย พยาธิ และน้ำเมือกที่ถูกสะสมไว้ สิ่งเหล่านี้เป็นผลร้ายต่อร่างกาย ทำให้เกิดโรคต่างๆ

       หลอดเลือด: สารพิษและโลหะหนัก ซึ่งตกค้างในเนื้อเยื่อ จะพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือด ที่สามารถล้างให้ออกทางระบบทางเดินปัสสาวะได้

        ท่อน้ำดี: ท่อน้ำดี เป็นท่อที่นำน้ำดีที่ตับสร้างขึ้นเพื่อย่อยไขมัน แต่บางครั้งก็มีไขมันมาจับ และแข็งตัวเป็นก้อน ซึ่งบางคน เรียกว่า “นิ่ว” แต่ที่ถูก ไม่ใช่นิ่ว เพราะไม่ใช่ของแข็ง ที่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม
 

ดเด่

 

ที่มา: หนังสือ "การใช้น้ำมันมะพร้าวล้างพิษ" โดย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา หน้า 4 - 5

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

- น้ำมันมะพร้าวช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้อย่างไร Click

- วิธีล้างสารพิษให้ออกไปนอกร่างกาย Click

- ประโยชน์ของการล้างพิษ ClickValidate the code with the W3C Validate the code with the W3C Link Exchange