Language :

น้ำมันมะพร้าว สุดยอดพลังงานแก่ร่างกายและสมอง

khjuk

     

www.coconut-virgin.com

          น้ำมันมะพร้าวเป็นแหล่งของพลังงาน มีโมเลกุลขนาดเล็กที่ย่อยได้ง่าย เมื่อบริโภคน้ำมันมะพร้าวเข้าไป น้ำมันมะพร้าวจะเคลื่อนย้ายไปสู่ตับอย่างรวดเร็ว แล้วไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน ให้พลังงานทันทีเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย ไม่มีการไปสะสมเป็นไขมัน จึงทำให้ไม่อ้วน เราสามารถนำน้ำมันมะพร้าวมาใช้เป็นแหล่งของพลังงานของมนุษย์ได้ดังนี้

อาหารสำหรับร่างกาย

        1. ให้พลังงานแก่ร่างกาย ในรูปของน้ำมันมะพร้าว : น้ำมันมะพร้าวมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นธาตุคาร์บอน เช่นเดียวกันกับน้ำตาลกลูโคส ร่างกายจึงสามารถใช้เป็นแหล่งของพลังงานได้ โดยฌพาะเมื่อไม่มีน้ำตาลกลูโคส หรือร่างกายใช้น้ำตาลกลูโคสไม่ได้ ดังเช่นในกรณีที่เซลล์ต่อต้านอินซูลิน (insulin resistance) ไม่ยอมให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ หรือในกรณีที่ตับอ่อน ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ ในกรณีดังกล่าว น้ำมันมะพร้าวสามารถใช้ทดแทนน้ำตาลได้ โดยการเปลี่ยนเป็นพลังงานในตับเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มพลังให้แก่นักกีฬาอย่างรวดเร็วระหว่างหยุดพัก

       2. ให้พลังงานแก่ร่างกาย ในรูปของสารคีโตน :  การเกิดสารคีโตนเกิดได้ 2 วิธี คือ

        2.1 จากไขมันที่สะสมไว้ในร่างกาย : เมื่อเกิดภาวะที่หลอดเลือดมีระดับน้ำตาลต่ำ ไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมัน และเคลื่อนย้ายไปยังตับ และถูกตับเปลี่ยนให้เป็นสารคีโตน ซึ่งเป็นสุดยอดของอาหารที่ให้พลังงานแก่เซลล์

        2.2 จากไขมันในน้ำมันมะพร้าวที่บริโภคเข้าไป : หากมีการบริโภคน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในร่างกาย ไตรกลีเซอไรด์สายโซ่ขนาดกลาง ในน้ำมันมะพร้าวจะเคลื่อนย้ายไปยังตับอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยน้ำดี และไปเปลี่ยนเป็นสารคีโตนที่เซลล์นำไปใช้เป็นพลังงาน กลไกของการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานโดยใช้ไตรกลีเซอไรด์สายโซ่ขนาดกลางเปลี่ยนให้เป็นคีโตน เกิดขึ้นเพราะร่างกายใช้ไตรกลีเซอไรด์สายโซ่ขนาดกลางแทนคาร์โบไฮเดรต วิธีนี้ช่วยให้พลังงานจากคีโตนเข้าสู่กระแสเลือดโดยปราศจากการใช้อินซูลิน นั่นคือ ไตรกลีเซอไรด์สายโซ่ขนาดกลางเป็นไขมันที่ทำหน้าที่คล้ายคาร์โบไฮเดรต โดยการเป็นเชื้อเพลิงให้แก่เซลล์

อาหารสำหรับสมอง

        ให้พลังงานแก่สมอง : ตามปกติ น้ำตาลกลูโคสเป็นตัวจัดหาพลังงานให้แก่เซลล์สมอง แต่เมื่อหลอดเลือดเข้าสู่สมองถูกอุดตันจากการเกิดการอักเสบเรื้อรัง และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่เกินพอ ทำให้สมองทำงานช้าลงเพราะขาดเชื้อเพลิง ส่งผลให้การเจริญเติบโตและการพัฒนาหยุดชะงัก และความจำที่สะสมไว้ก็สูญหายไปเมื่อเซลล์สมองขาดพลังงาน และต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าว สารคีโตนจะถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษในตับเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสุดยอดของสมอง ทดแทนที่ได้จากน้ำตาลกลูโคส

 

ดเด่

 

ที่มา: หนังสือ น้ำมันมะพร้าวสุดยอด  หน้า 14-17  โดย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา  


Validate the code with the W3C Validate the code with the W3C Link Exchange